top of page

Corona en schaatsen

Hoe gaan we schaatsen met de jeugd op de 400m baan ten tijde van corona

 

Uitgangspunt: om zoveel mogelijk contact tussen verenigingen te voorkomen, zal elke vereniging in zijn eigen “bubbel” blijven. Dat betekent dat verenigingen zich buiten als groep op een plaats verzamelen (niet allemaal bij de ingang) en als 1 naar binnen gaan, schaatsen aan- en uittrekken bij elkaar en als groep ook weer de faciliteit verlaten en zich buiten as weer opsplitsen. Het naar binnen gaan van het complex naar het ijs, gebeurt in GANZENPAS, 2 aan 2, dit om de groep zo smal mogelijk te houden door de gang die zich vernauwt bij de toiletten. Verdeel de schaatsleiders over de lengte van het lint van kinderen.

 

Wij nemen het advies over van het RIVM betreffende mond- en neusbescherming, wij verzoeken iedereen dringend van 13 jaar en ouder een mondkapje of andere mond- en neusbescherming te dragen in het gehele complex, behalve op het ijs.

 

Op onderstaande schets is weergegeven, hoe de routing van en naar het ijs er uit gaat zien.

 

Als uitgangspunt in deze schets hanteren we dat:

 • Er 2 bruggen over het ijs zijn, eentje voor de opgang naar de tent op het middenterrein en één voor de afgang van het middenterrein, hiermee zijn de komende en vertrekkende stromen strikt gescheiden.

 • Gebruik gemaakt wordt van het middenterrein met tent van 25 x 15 meter die rondom open is en zitplaatsen bied voor ongeveer 300 kinderen.

 

Verder gaan we uit van:

 • De VB zorgt voor voldoende reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, etc. Ouders die komen zijn alleen die ouders die de kinderen naar de baan gebracht hebben, zij worden in dit geval ‘begeleiders’ van de kinderen. Deze ouders gaan apart van de kinderen naar binnen en melden zich bij de kassa van de VB om een entreekaartje te ontvangen en een gezondheidsformulier in te vullen. Hiermee registreren zij zich bij de VB, kinderen, schaatsleiders, coördinatoren en veterouders worden door de verenigingen geregistreerd.

 • Vanuit de BVU is tijdens de 3 uren een Coördinator BVU (CBVU) verantwoordelijk voor de gang van zaken, deze wisselt per uur en is herkenbaar aan een rood hesje.

 • Vanuit de Vechtsebanen is er een Coördinator Vechtsebanen (CVB) verantwoordelijk voor de routing en gebruik van complex en baanverzorging.

 • CBVU en CVB staan via portofoon met elkaar in verbinding

 • Er is een filmpje gemaakt hoe de routing er uit ziet, is te vinden op www.bv-utrecht.nl en op de Facebookpagina van de BVU, deze laatste is te delen op de eigen FB pagina’s van de verenigingen.

 • Coördinator BVU instrueert jeugdcoördinatoren (JC) die vervolgens hun schaatsleiders (JL) instrueren voor aanvang van de lessen over te volgen protocol rondom de lessen.

 • De JL instrueren de kinderen hoe de lessen gegeven worden en hoe het aantrekken en uitrekken van de schaatsen zal plaatsvinden en spelen een actieve rol in de uitvoering daarvan na omroep coördinator BVU over betreden ijs

 • JC en JL zien toe op gebruik van alleen de gemarkeerde plaatsen voor het schaatsen aan en uit trekken.

 • Aanspreekpunt/escalatie voor de JC is de CBVU

 • Bij niet opvolgen van aanwijzingen zal de CBVU, de JC van de betreffende vereniging hierop aanspreken. Bij herhaling kan de CBVU maatregelen treffen om verdere herhaling te voorkomen.

 • Zitplaatsen op het middenterrein om de schaatsen aan en uit te trekken, worden in roulatie gebruikt, er is een indeling gemaakt.

 • De vaknummers staan vermeld op de bankjes en op de kopse kant van de tent aan de kant van de trap waar je het terrein opkomt, staan de rijen A t/m H op vermeld.

 

WE GAAN HET IJS OP

 • De kinderen in het 1e uur blijven zitten op hun plek totdat het sein gegeven wordt dat de baan betreden mag worden. NIET ALVAST LANGS DE BAAN OPSTELLEN! Er is geen boarding en de dweilmachine komt langs de binnenbaan vegen, te gevaarlijk dat kinderen het ijs op gaan!

 • Schaatsleiders zorgen TEN ALLE TIJDEN dat ze onderling 1,5 meter tot elkaar in acht nemen!!! Dit is aan de schaatsleiders zelf om in de gaten te houden, wees niet boos als diegene er op aangesproken wordt als dit niet gebeurt, dat kan gebeuren.

 • CBVU meldt wanneer het ijs betreden mag worden.

 • Het betreden van het ijs gebeurt dus vanaf de binnenzijde van de baan aan de tribunezijde, tussen de 2 bruggen in.

 • De binnen boarding is voor de helft verwijderd over de lengte van de rechte einden

 • Er wordt pas gestart met de lessen op aangeven CBVU via omroep, pas dan verlaten de kinderen hun zitplaats en gaan naar de binnenzijde van de baan om op te stappen aan de tribunezijde. De kinderen houden echter TE ALLEN TIJDE 1 meter afstand van het ijs, schaatsleiders stellen zich op tussen de baan en kinderen en houden onderling met de andere schaatsleiders 1,5 meter afstand van elkaar. Zorg dat elke vereniging 1 of 2 schaatsleiders vroeg hun schaatsen hebben aangetrokken en zich opstellen waar de kinderen het ijs opstappen. Bij het groene licht mogen de kinderen het ijs op.

 • Er wordt les gegeven zoals altijd, d.w.z. opstellen en instructie buitenste rijbaan, schaatsen kan op de midden en binnenste baan, waarbij de binnenbaan de snelle baan is.

 • Dit betekent dat kinderen die te laat zijn en niet met de groep mee naar binnen kunnen, NIET zelfstandig tussen andere groepen het binnenterrein op gaan maar zich melden bij de JC (of iemand anders van de vereniging) bij voorkeur bij de ingang en dan aansluiten bij de groep op het middenterrein.

 • Om tijdens de lessen naar het toilet moeten om te plassen, gebeurt via de opening aan tribunekant aan de buitenzijde van de baan.

 • Plassen gebeurt in de toiletten in de gang, welke allen geopend zijn, de kleedkamers zijn gesloten!

 

WE GAAN VAN HET IJS AF

 • Einde les wordt door CBVU omgeroepen/aangekondigd.

 • De kinderen van het 2e uur, die ook in groepen binnen zijn gekomen volgen hetzelfde proces als de kinderen van het eerste uur voor het opstappen op de baan.

 • De kinderen van het eerste uur die schaatsen op de baan, gaan op signaal van de CBVU, aan de overzijde van de baan, het binnenterrein op en gaan naar de plek waar ze hun schaatsen hebben aangetrokken, om deze weer uit te trekken.

 • Op het signaal van de CBVU, nadat de baan gedweild is, mogen de kinderen van het 2e uur het ijs betreden en gaan schaatsen.

 • Dezelfde cyclus geldt voor het derde uur.

 • Aandachtspunt, de locatie toegewezen aan verenigingen op het binnenterrein, wordt ook door een andere vereniging gebruikt, een binnenkomende vereniging van het 2e en 3e uur, zullen dus tassen vinden van kinderen van een andere vereniging die dan aan het schaatsen zijn. Verplaats deze tassen niet!

 • De bankjes zijn ingedeeld in blokken van 2

 • Het gedeelte tussen de bankjes is voor de tassen, plaats die daar en NIET AAN DE ANDERE KANT van de banken. Deze is bedoeld voor passeren en schaatsen aantrekken!

 • Zorg dat als kinderen hun schaatsen hebben aangetrokken, schoenen ed. IN de tas zitten en deze sluiten, dan raken er ook geen spullen zoek!

 • Het derde uur verlaat ook het ijs aan de overzijde het binnenterrein.

 • Er zijn geen kleedruimtes dus kinderen komen en gaan in hun schaatskleding.

 • Sanitaire voorzieningen in de gang tegenover KNSB Café zijn allen open

 • Schaatsleiders nemen op eigen verantwoordelijkheid en initiatief de regels voor social distancing in acht!

 

Veterouders (VO)

Als de vereniging dat wil, kan ze een aantal veterouders aanwijzen die mee het binnenterrein op gaan om de kinderen helpen met het aandoen van de schaatsen. Deze ouders zijn herkenbaar aan de oranje hesjes die bij door de ouders/verenigingen zelf meegenomen dienen te worden. Na het aantrekken van de schaatsen blijven ze op het binnenterrein en helpen ook weer met uittrekken. Ze nemen echter wel plaats aan de overzijde van de baan, waar de kinderen het ijs afkomen, zodat ze niet de komende schaatsers van het volgende uur in de weg zitten.

 

Jeugdcoördinatoren (JC) verenigingen.

De JC van de verenigingen zijn duidelijk herkenbaar aan gele hesjes waar de verenigingen zelf zorg voor dienen te dragen.

De JC staan de hele les aan de binnenzijde van de baan (en dus NIET op het ijs) in de buurt waar hun vereniging staat en dus herkenbaar zijn voor de CBVU.

Zij dragen zorg voor de correcte uitvoering van alle maatregelen op de baan en instrueren hun schaatsleiders.

 

Lesmateriaal

Er is een heel mooi opslag hok gebouwd bij de inwerk ruimte  voor alle lesmaterialen, deze kunnen daar weggehaald worden en weer terug gezet volgens de gebruikelijke wegen.

 

Rijdende ouders/begeleiders

Niet alle verenigingen komen met bussen maar komen al dan niet in pool-verband met auto’s naar de baan. Deze ouders leveren hun kinderen en eventueel andere kinderen die zij mee hebben af daar waar de vereniging zich verzameld zodat de ‘bubbel’ van de vereniging bij elkaar is. Voor deze ouders zijn plekken ingericht op de tribune, zij gaan echter niet mee met de groep naar binnen maar gaan separaat en op afstand van andere groepen naar de tribunes. Als de kinderen van het ijs af gaan, gaan de ouders/begeleiders reeds naar de uitgang naar de plek  buiten, waar de kinderen weer bij de groep opgehaald kunnen worden.

Ouders/begeleiders dienen zich te melden bij de kassa, waar ze een gratis entreekaartje krijgen en een formulier waar ze hun gegevens dienen in te vullen voor eventueel contactonderzoek.

GOUDEN REGEL: 1 ouder per kind en bij voorkeur zo MIN mogelijk!

 

 

Registratie aanwezigen door verenigingen

Alle verenigingen houden verplicht een ‘logboek’ bij per zaterdag dat zij schaatsen, in dat logboek staan alle namen vermeld van:

 • De kinderen

 • De schaatsleiders

 • De coördinator(s)

 • Veterouders

 • Bezoekende ouder/begeleider op de tribune (weliswaar dubbel maar toch doen)

Deze gegevens bewaart de vereniging en is nodig bij een eventueel contactonderzoek door de GGD.

Na 3 weken kunnen deze gegevens vernietigd worden.

 

Melding bij een coronabesmetting binnen de vereniging

Indien een kind, ouder of schaatsleider of iemand anders die onderdeel is geweest van de verenigingsbubbel, het virus bij wordt vastgesteld, wordt verzocht dit te melden bij de coördinator van de vereniging en deze meldt het direct bij de BVU Jeugdzaken, Frans Eldering op mail adres f.eldering@bv-utrecht.nl. Op deze wijze kunnen wij direct handelen als blijkt dat er 1 of meerdere besmettingen binnenkomen op dat uur.

Bij meerdere besmettingen kan besloten worden om de betreffende vereniging (of wellicht alle verenigingen op dat uur) te vragen een week over te slaan.

 

Snotneuzen procedure

Gevraagd wordt aan ouders gebruik te maken van de RIVM beslisboom en de daarin opgenomen richtlijnen en adviezen op te volgen.

 

BVU coördinatoren:

1e uur  : Marcel Brouwer, bestuur BVU en van NINO           Tel. 06-53467166

2e uur  : nnb

3e uur  : nnb

bottom of page