Inschrijven Jeugdschaatsen

Op het naast vermelde formulier kunt u uw kind opgeven voor het jeugdschaatsen. Dat betekent niet, dat uw kind direct ingeschreven staat. De ledenadministratie zal contact met u opnemen om uw kind, indien er in de gewenste of alternatieve groep plaats is, definitief in te schrijven.

 

Wij streven ernaar om kinderen van groep 4 t/m 8 mee te laten gaan. Vanaf de geboorte kunt u uw kind al inschrijven voor het Jeugdschaatsen. Zij worden dan op een lijst geplaatst voor het jaar waarin zij 7 jaar worden. Als uw kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt, voor 1 juli van het betreffende schaatsjaar, dan wordt hij/zij op volgorde van binnenkomst aangeschreven.

  • De aangemelde kinderen worden gelijkmatig over de 3 uren verdeeld. Dit geldt met name voor de nieuwe kinderen. Elke groep (uur) heeft namelijk een onderverdeling in kleinere groepjes, waarin kinderen met hetzelfde schaats niveau zitten.

  • De volgende voorwaarde is aan het jeugdschaatsen verbonden: dat u lid bent of wordt van één van de Loosdrechtse ijsclubs. Als u nog geen lid bent van een ijsclub, dan geven wij de gegevens door aan de ijsclub van uw keuze.

  • Als u meerdere kinderen wilt inschrijven, dan kun u het formulier uiteraard meerdere keren invullen en verzenden.

Neem contact op
Lid van ijsclub ...

Bedankt voor de inzending!

Op zaterdag vertrekken wij met drie groepen van 50 kinderen vanaf het Lindeplein naar De Vechtse Banen in Utrecht. Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 kunnen mee, eventueel in overleg kan bekeken worden of een kind ouder dan 12 toch mee kan.

 

Kosten deelname

De kosten voor deelname aan het Jeugdschaatsen bedragen voor het seizoen 2019–2020 €192,-. Kinderen die voor het eerst meegaan krijgen een muts uitgereikt van Jeugdschaatsen Loosdrecht die verplicht gedragen dient te worden naar en van de ijsbaan. Deze muts wordt hun eigendom, bij verlies kan een nieuwe muts verstrekt worden, echter zijn de kosten hiervan € 8,50. Schaatst uw kind al bij Jeugdschaatsen Loosdrecht, dan heeft u de muts reeds in uw bezit.

 

Ieder seizoen wordt door Jeugdschaatsen Loosdrecht een ‘JSL schaatsjas’ en 'JSL schaatshelm' verstrekt. Deze jassen en helmen zijn en blijven eigendom van Jeugdschaatsen Loosdrecht. Bij ontvangst van het jasje en de helm voor aanvang van het schaatsseizoen, dient u een ontvangstformulier te ondertekenen waarin staat vermeld dat het jasje en de helm onbeschadigd zijn of dat eventuele schade hierop vermeld staat. Indien blijkt dat bij inlevering van het jasje en/of de helm aan het einde van het schaatsseizoen een beschadiging wordt geconstateerd, dan zal er tot een maximum van € 25,- voor het jasje en € 45,- voor de helm in rekening worden gebracht, dat direct bij inlevering betaald dient te worden.

 

Inschrijving

Voor deelname aan het jeugdschaatsen is de voorwaarde verbonden dat u lid bent of wordt van een van de Loosdrechtse ijsclubs, zijnde de IJsclub Loosdrecht of IJsclub Loosdrechtse Plassen. Hiervoor dient u zelf actie te ondernemen. Aanmelden kan via www.schaatsenloosdrecht.nl  Kies tabblad ijsclubs en mail de ledenadministratie van de ijsclub dat u zich als lid wilt aanmelden i.v.m. het jeugdschaatsen.